...podążają za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi, niezależnie od aktualnej mody, presji społecznej czy ekonomicznej. Zapewniamy możliwość indywidualnego rozwoju dla każdego dziecka, dbając jednocześnie o rozwój fizyczny, intelektualny i  społeczny, a tym samym przygotowując dzieci do życia w społeczeństwie.  "CZAR DZIECI" to przedszkola i żłobki  inspirowane pedagogiką waldorfską, opiekujące się dziećmi w myśl rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy. Dla nas najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa u dziecka, dlatego proces adaptacji trwa tyle czasu ile potrzebuje dziecko i jego rodzic / opiekun. Dopiero w momencie gdy nauczyciele i przestrzeń przedszkola / żłobka stają się dziecku dobrze znane, osoba bliska - towarzysząca dziecku - zaczyna się stopniowo wycofywać.

Przedszkole i Żłobek "CZAR DZIECI" znajduje się w Bydgoszczy w dzielnicy Okole przy ul. Garbary 3.  Mieści się  w lokalu na parterze odnowionej kamienicy. Znajdują się tu: 3 sale zabaw,  1 duża łazienka dla dzieci oraz przestronna szatnia wraz z hallem wejściowym- wózkownią. Ponadto mamy kuchnię, pomieszczenie administracyjne, gabinet logopedy, gabinet pedagogiczny przeznaczony do pracy indywidualnej. W pobliżu naszego przedszkola na zamkniętym i dostępnym dla nas terenie znajduje się  bezpieczny plac zabaw ze sprzętem, piaskownicami, ławeczkami, boiskiem. Teren ten stwarza doskonałe warunki do gier i zabaw na  powietrzu, oraz wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Przedszkole Leśne i Klub Dziecięcy "CZAR DZIECI-ZAGÓRZANKA" znajdują się przy ulicy Maksymiliana Kolbego 24 (Osowa Góra) w lokalu  na 1 piętrze. Znajdują się tu 3 przestronne sale zabaw, 2 łazienki dla dzieci, szatnia, kuchnia, a także gabinet do zajęć indywidualnych z logopedą, terapeutą lub psychologiem. Dodatkowo na parterze przy klatce schodowej będzie wygospodarowane miejsce do ewentualnego zostawiania wózków. W pobliżu naszego przedszkola i klubu znajduje się las, a w nim dzierżawiony przez nas od Nadleśnictwa Żołędowo- teren przyleśny o powierzchni  1300 m2, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  

Podstawą pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej są dwa elementy:

 • przykład i naśladowanie
 • rytm i powtarzanie

Naśladowanie jest w życiu małego dziecka dominującym sposobem poznawania świata i działania.
Praca nauczyciela polega na dostarczaniu dziecku bogactwa wzorów dzięki którym rozwija ono swoją aktywność i zdobywa umiejętności. Ciągły rozwój oraz autorefleksja nauczyciela powoduje, że jest on dla dziecka godnym wzorem naśladowania.

Wystrój pomieszczeń, zrównoważone kolorystyka wnętrz, jego atmosfera działa wyciszająco, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Wiele zabawek jest dziełem rąk nauczycielek, personelu  i rodziców, niejednokrotnie również babć i dziadków.

Jedną z przyrodzonych potrzeb dziecka jest potrzeba rytmu.
Dotyczy on nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków. Poprzez wielokrotne rytmiczne powtarzanie dziecko ćwiczy i rozwija zręczność i inne umiejętności. Potrzeba rytmu jest związana z procesami życiowymi zachodzącymi w organizmie dziecka. Podobnie jak wystrój przedszkola daje dzieciom  poczucie bezpieczeństwa.

Zabawa jest najważniejszą działalnością dziecka w okresie do 7 roku życia, jest jego „zawodem”. Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie ma znaczący wpływ na zachowanie w życiu człowieka dorosłego. Przedszkole nasze stwarza dziecku warunki   i możliwości do rozwoju fantazji, wewnętrznej indywidualnej aktywności. Podczas zabawy rozwijają się siły fantazji i wyobraźni, które w późniejszych latach staną się siłą twórczą i zdolnością do podejmowania inicjatywy. W ten sposób barwna bogata zabawa przeobraża się w zamiłowanie do pracy i do aktywnego twórczego życia. Bogactwo przeżyć z jakim dziecko spotyka się w przedszkolu pomaga kształtować w nim pełen miłości związek ze światem, rozwija uczucia wyższe: – szacunek, wdzięczność, współczucie i przygotowuje ich do mądrego i godnego życia, do godziwego człowieczeństwa.

Duże znaczenie ma współpraca z rodzicami i  ich aktywne zaangażowanie.
Rodzice pomagają w organizowaniu świąt,  a także  biorą udział  w  zebraniach i warsztatach. Zalecane jest aby w domu przestrzegać podobnych zasad jak w przedszkolu.

 W ramach oferty edukacyjnej  wykwalifikowani nauczyciele przedszkola realizują:

 •  podstawę programową dla przedszkoli, rozszerzoną o autorskie programy pracy dostosowane do potrzeb grupy mieszanej wiekowo, uwzględniające zasadę stopniowania trudności
 • dostosowują metody i formy kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • rozbudzają i rozwijają zainteresowania własne dzieci
 • tworzą warunki do kreatywnej, twórczej pracy
 • przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole

W ramach procesu opiekuńczo – wychowawczego:

 • stwarzają bezpieczną, dobrą, miłą atmosferę sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się i wyrażania własnego zdania, poglądów i uczuć do innych ludzi,
 • zachęcają dzieci do prezentacji swoich umiejętności przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach i świętach.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli to:

 • korowody muzyczno-literackie
 • opowiadanie baśni, teatrzyki
 • zabawy rytmiczne, paluszkowe, kołowe,
 • śpiewanie piosenek
 • zajęcia artystyczne: rysowanie, malowanie, lepienie z różnych materiałów, prace z runem owczym, tkanie, szycie ,praca  z wełny (pompony, dywaniki, pajęczynki)
 • pieczenie
 • codzienne przeżywanie spożywania posiłków w nastroju spokoju i ciszy
 • przygotowanie i obchodzenie świąt i uroczystości oraz  urodzin każdego dziecka

Święta  i uroczystości w przedszkolu:

JESIEŃ                                                             

 • Święto Plonów
 • Adwent
 • Święto Mikołaja

ZIMA                                       

 • Wigilia Bożego Narodzenia
 • Święto Trzech Króli
 • Dzień babci i dziadka
 • Zabawa Karnawałowa

WIOSNA

 • Powitanie wiosny – topienie Marzanny
 • Wielkanoc
 • Festyn Rodziny

LATO

 • Pożegnanie przedszkola przez absolwentów
 • Święto Jana

Ponadto:

 • koncerty
 • codzienne wyjścia do ogrodu lub na spacer
 • wycieczki rekreacyjne  i edukacyjne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek CZAR DZIECI
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz

Przedszkole leśne i klub dziecięcy CZAR DZIECI - ZAGÓRZANKA
ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 24, 1 piętro, 85-433 Bydgoszcz
tel. +48 609 777 827
e-mail: biuro@czardzieci.pl

Copyright © 2023 CZAR DZIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka dotycząca cookies