Magdalena Stefańska

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego- absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Pedagog, absolwentka Pedagogiki Specjalnej - oligofrenopedagogika z terpią pedagogiczną
    na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Marty Bogdanowicz.
  • Nauczyciel Montessori - ukończony kurs metody Marii Montessori w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu.
  • Z przedszkolem "CZAR DZIECI" związana od 2013 roku.